Hậu Giang: Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ

Hậu Giang: Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ

Theo ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, tình hình chăn nuôi những tháng đầu năm phát triển ổn định. Tổng đàn heo hiện có 104.034 con, tăng 12,65% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có 4,41 triệu con, tăng 5,73% so với cùng kỳ.

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh nên người dân mở rộng quy mô chăn nuôi.
Nguyên nhân tổng đàn heo trên địa bàn tăng là do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác phòng, chống dịch bệnh được quản lý chặt chẽ, những hộ nuôi nhỏ lẻ bắt đầu tái đàn trở lại, những hộ nuôi quy mô gia trại, trang trại tiếp tục sản xuất, tái đàn và mở rộng quy mô chuồng trại nhằm tăng mức thu nhập, ổn định kinh tế gia đình… Do đó, tổng đàn heo từng bước được khôi phục, tăng về số lượng và sản lượng. Đối với đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có bước phát triển tương đối mạnh do tình hình dịch bệnh được ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ, người chăn nuôi an tâm đầu tư chuồng trại và mở rộng quy mô sản xuất do hiệu quả kinh tế cao hơn một số loại hình nuôi khác. Phương thức nuôi công nghiệp, nuôi gia công tiếp tục có xu hướng phát triển.
(Nguồn: Báo Hậu Giang)

Nhập email của bạn